کارفرما

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

کارفرما در لغت به معنای صاحب کار، صاحب کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد، آمده است و در مقابل کارگر می‌باشد.[۱]
در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد.[۲]
ایجاد و ادارۀ یک مؤسسۀ تولیدی یا خدماتی هم به سرمایه نیاز دارد و هم به وسایل و ابزار و مواد اولیه و هم به خدمات و کار افرادی که کالا تولید کرده یا خدماتی را عرضه کنند و کارفرما سرمایه و وسایل لازم برای کار را دارد ولی برای تولید کالا یا ارائه خدمات باید از نیروی کار افراد دیگری استفاده کند از این روست که کارگران مزدبگیر را به خدمت می‌گیرد.[۳]

منبع

  1. عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي عميد، تهران، اميرکبير، 1380، چاپ 22، ص 955.
  2. جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1387، چاپ اول، ج 4، ص 2988.
  3. عراقي، عزت الله؛ حقوق کار، سمت 1386، چاپ هفتم، ج 1، ص 130.

پژوهشکده باقرالعلوم(ع)