ویکی‌مبنا:خط‌مشی‌های ویکی‌مبنا

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

اصول اساسی ویکی‌مبنا

صفحه اصلی: ویکی‌مبنا:اصول بنیادین ویکی مبنا
اصول اساسی ویکی‌مبنا، خط مشی ها و رهنمودهای اصلی ویکی‌مبنا را در قالب 5 اصل اساسی مشخص می‌کند. این اصول بر جنبه‌های دانشنامه بودن و دیدگاه بی‌طرف داشتن تاکید دارند. همچنین شیوه خلق، ویرایش و استفاده از نوشتارها و همچنین روش تعامل و حل اختلافات را مشخص می‌سازند.

مفاهیم اساسی ویکی‌مبنا

صفحه اصلی: ویکی‌مبنا:مفاهیم اساسی ویکی‌مبنا

در این بخش مفاهیم اساسی که ویکی‌مبنا بر مبنای آن شکل گرفته است، تشریح می‌گردد. این مفاهیم عبارتند از: دانش بانکی، دانشنامه آزاد، دانشنامه تخصصی، دانشنامه تخصصی بانکی، نوشتار، تفاوت نوشتار با مقاله.

خط مشی ها و رهنمودهای ویکی‌مبنا

صفحه اصلی: ویکی‌مبنا:خط مشی ها و رهنمودهای ویکی مبنا
در این بخش خط مشی ها و رهنمودهای ویکی مبنا معرفی می‌گردند. برخی از این خط‌مشی‌ها مانند خط‌‌مشی‌های اصلی ویکی‌مبنا آنچنان مهم می‌باشند که قبل از ویرایش و یا خلق هر نوشتاری مطالعه آن ها ضروری می‌باشد. همچنین در این بخش روند ایجاد خط‌مشی‌های ویکی‌مبنا، تفاوت بین خط‌مشی‌ها و رهنمودهای ویکی‌مبنا و در ادامه چگونگی اجرای خط‌مشی‌های ویکی مبنا تشریح می‌گردد.

خط مشی های سراسری ویکی مبنا

صفحه اصلی: ویکی‌مبنا:خط مشی های سراسری ویکی مبنا
این بخش که خط‌مشی‌های سراسری ویکی‌مبنا را تشریح می‌کند در ابتدا مشخص می‌سازد ویکی‌مبنا چه چیزی نیست و شامل چه مواردی نمی‌شود. سپس خط‌مشی اجماع که همان توافق عمومی است بیان شده و درباره خط‌مشی ویرایش نیز نکاتی عنوان می‌گردد. همچنین روش حل اختلاف و چگونگی حفاظت از صفحات نیز مشخص می‌شود.

فهرست خط مشی های ویکی مبنا

صفحه اصلی: ویکی‌مبنا:فهرست خط‌مشی‌های ویکی‌مبنا
خط مشی ها بر مبنای توافق عمومی کاربران تعریف شده است و از تمامی کاربران که در ویکی‌مبنا نوشتار ایجاد و یا ویرایش می‌کنند انتظار می‌رود که آن ها را رعایت کنند. این خط مشی ها علاوه بر آن که به روشنی مشخص می‌کند که ویکی‌مبنا چه چیزی نیست، اشاعه دهنده دیدگاه بی‌طرفانه در بین نویسندگان نیز می‌باشد. همچنین با پیاده‌سازی این سیاست‌ها از انتشار نوشتارهای غیرمعتبر و دست اول جلوگیری شده و قوانین حق نشر نیز محقق می‌گردد. خط مشی ها شامل پنج بخش، رفتاری، محتوایی، حذفی، اجرایی و حقوقی و حق نشر می‌باشد.

خط‌مشی‌های رفتاری ویکی‌مبنا

خط مشی های رفتاری ویکی‌ مبنا که باعث می‌شوند همگان تجربه خوش‌آیندی از این دانشنامه داشته باشند. این رهنمودها به تشریح هنجارهای رفتاری مجاز در محیط ویکی مبنا می‌پردازد.

خط‌مشی‌های محتوایی ویکی‌مبنا

خط مشی های محتوایی که درباره مقبولیت و کیفیت محتوا و نام یک نوشتار می‌باشند. این رهنمودها به تشریح قواعد محتوایی ویکی مبنا می‌پردازد.

خط‌مشی‌های حذفی ویکی‌مبنا

خط مشی های حذفی منجر به حذف نوشتارهای نامطلوب می‌شوند. این رهنمودها به تشریح اقداماتی که منجر به حذف یک نوشتار یا بازگرداندن آن می‌شود می‌پردازد.

خط‌مشی‌های اجرایی ویکی‌مبنا

خط مشی های اجرایی، کارهایی که مدیران می‌توانند برای اجرای سیاست‌ها انجام دهند. این رهنمودها به تشریح اقداماتی در راستای حفاظت از صفحات و یا ایجاد منع دسترسی و ویرایش صفحات می‌پردازد.

خط‌مشی‌های حقوقی و حق تکثیر ویکی‌مبنا

خط مشی های حقوقی و حق تکثیر، قوانین سختگیرانه‌ای درباره محتوای مطالبی که در ویکی‌مبنا قرار می‌گیرند و شیوه‌های جبران اشتباه‌ها را ارائه می‌نماید.

فهرست رهنمودهای ویکی‌مبنا

صفحه اصلی: ویکی‌مبنا:فهرست رهنمودهای ویکی‌مبنا
رهنمودهای ویکی مبنا، رهنمودهای عمومی، محتوایی، طبقه بندی، ویرایش، بحث، رفتاری و نوشتاری را تشریح می‌کند.

رهنمودهای محتوایی ویکی‌مبنا

رهنمودهای محتوایی مواردی که مرتبط با تهیه محتوای نوشتارها می‌باشد را برای کاربران ویکی‌مبنا تشریح می‌نماید. این رهنمودها مواردی مانند چگونگی ارجاع به منابع، کپی کردن و ....را بیان می‌کند.

رهنمودهای ویرایشی ویکی‌مبنا

رهنمودهای ویرایشی، مواردی که مرتبط با ویرایش نوشتارها می‌باشد را برای کاربران ویکی‌مبنا تشریح می‌نماید. این رهنمودها مواردی مانند اندازه نوشتار، صفحه بحث و صفحه کاربری و ....را بیان می‌کند.

رهنمودهای بحث ویکی‌مبنا

رهنمودهای بحث، مواردی که مرتبط با بحث درباره نوشتارها می‌باشد را برای کاربران ویکی‌مبنا تشریح می‌نماید. این رهنمودها مواردی مانند چگونگی استفاده از صفحه بحث، امضای بحث و ....را بیان می‌کند.

رهنمودهای رفتاری ویکی‌مبنا

رهنمودهای رفتاری مواردی که مرتبط با رفتار در فضای دانشنامه می‌باشد را برای کاربران ویکی‌مبنا تشریح می‌نماید. این رهنمودها مواردی مانند چگونگی ایجاد صفحه کاربری، آداب معاشرت و ....را بیان می‌کند.

رهنمودهای نوشتاری ویکی‌مبنا

رهنمودهای نوشتاری مواردی که مرتبط با شیوه نگارش نوشتارها می‌باشد را برای کاربران ویکی‌مبنا تشریح می‌نماید. این رهنمودها مواردی مانند اصول نگارشی، واژه‌های متداول و ....را بیان می‌کند.

رهنمودهای طبقه‌بندی

رهنمودهای طبقه‌بندی مواردی که مرتبط با طبقه‌بندی نوشتارها می‌باشد را برای کاربران ویکی‌مبنا تشریح می‌نماید. این رهنمودها مواردی مانند رده‌ها، الگوها و ....را بیان می‌کند.

خط مشی محرمانگی

صفحه اصلی: ویکی‌مبنا:سیاست محرمانگی
خط‌مشی محرمانگی مواردی همچون چگونگی مشارکت در ویکی‌مبنا، دلایل ایجاد حساب و کاربری و هدف از جمع‌آوری اطلاعات شخصی و میزان و چگونگی نگهداری و انتشار اطلاعات شخصی کاربران و ... را بیان می‌کند.

خط‌مشی حق‌تکثیر

صفحه اصلی: ویکی‌مبنا:خط‌مشی حق‌تکثیر
هدف اصلی ویکی‌مبنا فعالیت به صورت یک دانشنامه آزاد است به گونه‌ای که همه مطالب دارای کپی‌لفت باشند.این یعنی مطالب ویکی‌مبنا را می‌توان تکثیر کرد و تغییر داد و باز توزیع کرد با این شرط که مطالب جدید همان آزادی‌هایی را که مطالب پیشین به دیگران تفویض کرده‌اند، تفویض کنند. اما در برخی از موارد، مطالب مندرج در نوشتارها دارای کپی‌رایت می‌باشند و در مالکیت عمومی قرار ندارند. توزیع و یا تکثیر این مطالب که با رعایت قوانین حق تکثیر و با ذکر منبع در ویکی‌مبنا از آن‌ها استفاده شده است، الزاما با ذکر کامل منبع مجاز می‌باشد.