مدیریت محصولات کارت (زنجیره ارزش)

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
(تغییرمسیر از زنجیره ارزش مدیریت محصولات کارت)
پرش به: ناوبری، جستجو

محصولات کارت مانند کارتهای نقدی، خرید، اعتباری و هدیه به عنوان یک ابزار پرداخت جهت ارائه خدمات موسسه مالی مورد استفاده قرار می گیرد. این حوزه کسب و کار مراحل مختلف طراحی، تولید، فروش، صدور، بهره برداری و ابطال محصولات کارت را شامل می گردد.

انواع مختلفی از کارت در این حوزه پیش بینی شده است که برخی از آنها عبارتند از:

موسسه مالی پس از امکان سنجی، طراحی و تدارک عرضه یک محصول کارتی، اقدام به شناسایی بازار و مشتریان هدف نموده و محصول را به ایشان پیشنهاد می نماید. با درخواست مشتری کارت مورد نیاز وی صادر شده و فعال می گردد. در ادامه مشتری براساس ضوابط مربوطه از خدمات مربوط به این کارت استفاده می نماید و به موازات آن موسسه مالی عملیات مالی و حسابداری خود را انجام می دهد و در صورت نیاز فسخ یا انقضای اعتبار کارت صورت می گیرد. موسسه مالی در کلیه مراحل اجرایی این حوزه کسب‌ و کار ضمن پایش و کنترل مشتری، ریسک عملیاتی و ریسک اعتباری را مطابق با مقررات کمیته بال مدیریت می نماید.


مدیریت محصول

فروش

تصمیم‌گیری

در جریان‌اندازی

ارائه خدمت

اختتام

مدیریت ریسک عملیاتی و اعتباری

پایش، کنترل و شناسایی مشتری