تسهیلات

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

تسهيلات بانكي همان خروجي‌هاي اصلي بانک هستند كه از طريق آنها نقدينگي‌هاي سرگردان جامعه، به مبادي تعريف‌شده و هدفمند اقتصادي تزريق مي‌شود. بدين معني كه يك بانک با تجهيز منابع (شامل سرمايه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده‌ها و يا ساير بدهي‌ها) آنها را در راستاي اهداف از قبل تعيين‌شده به مصرف مي‌رساند.
به تعبير ديگر فرض بر اين است كه يك بانك با ايجاد اين دارايي‌هاي درآمدزا در پايان هر دوره مالي به سود رسيده و دوباره با استفاده از سودهاي انباشته‌شده و منابع جديد شامل افزايش سرمايه يا ايجاد بدهي‌هاي ديگر فعاليت خود را گسترش مي‌دهد. هرچند در بانك‌هاي توسعه‌اي كه معمولا با سرمايه دولت‌ها تشكيل مي‌گردند، رسيدن به اهداف اقتصادي و ملي، از اهميت بيشتري نسبت به سوددهي بانك برخوردار است.
به لحاظ لغوي كلمه تسهيلات از ريشه سهل كردن (آسان كردن) مي‌آيد.

منبع

باشگاه خبرنگاران