آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

آیین‌‏نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
(تصویب‌نامه شماره 88528 مورخ 1362/12/27)

‌هیئت وزیران در جلسه 1362/12/17 بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‏‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) مصوب 1362/06/08 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:

متفرقه

  • ماده 1: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‏‌تواند منابع لازم برای بانک‌‏ها را تأمین و یا مازاد منابع خود آنها را به شکل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط تأمین و یا قبول منابع و همچنین مدت و میزان سود و یا کارمزد آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب خواهد رسید. در هر صورت، سود و یا کارمزد موصوف مشمول حکم قسمت اخیر ماده (4) این آیین‏‌نامه می‌‏باشد.
تبصره‌: قبـول منابـع توسـط بانـک مرکـزی، از محل سپرده‌‏های سرمایه‏‌گذاری مدت‌‏دار با رعایت ضوابط مقرر در ماده (3) این آیین‏‌نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.
  • ماده 2: بانک‌‏ها می‏‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز بانک‏‌های دیگر را به ترتیب اولویت، از محل منابع سپرده‏‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین نمایند.
  • ماده 3: در مواردی که تأمین منابع، توسط یک بانک برای بانک‌‏های دیگر از محل منابع سپرده‏‌گذار صورت گیرد، بانک گیرنده منابع به وکالت توکیلی از طرف بانک تأمین‏‌کننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده‏‌های سرمایه‏‌گذاری به شرح آیین‏‌نامه تجهیز منابع پولی (موضوع تصویب‌نامه شماره 81962 مورخ 1362/10/12) منحصراً به مصارف امور موضوع ماده (9) خواهد رساند.
تبصره‌: حق‌‏الوکاله به‌کارگیری سپرده‌‏ها، بر اساس توافق بین بانک‌‏های طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال، حق‏‌الوکاله‌ای که از صاحبان سپرده‌‏های سرمایه‏‌گذاری اخذ خواهد شد‌، مجموعاً از حد تعیین شده، به موجب بند (4) ماده (20) قانون تجاوز نخواهد کرد.
  • ماده 4: در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانک‌‏های دیگر به صورت وام یا اعتبار و نظایر‌ آن از محل منابع خود بانک صورت گیرد،‌ وجوه دریافتی توسط بانک گیرنده، جزء منابع بانک اخیر محسوب می‏گردد. سود و یا کارمزد این قبیل تسهیلات بین بانک‌‏ها از یک طرف به حساب درآمد بانک تأمین‌‏کننده منابع و از طرف دیگر به حساب هزینه بانک دریافت‌‏کننده منظور می‏‌شود.
  • ماده 5: مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‏‌های دولتی مکلف‌‏اند؛ وجوهی را که در اختیار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزی نگاه‌داری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکورـ به استناد ماده (22) قانون‌ ـ با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانک‏‌های دیگر موافقت نمایند. در این صورت، بانک‌‏ها می‏‌توانند با رعایت مقررات، با این قبیل مؤسسات و شرکت‏‌های دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند.
  • ماده 6: دستورالعمل‌‏ها و ضوابط اجرایی این آیین‏‌نامه، توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره‌: بانک مرکزی مکلف است؛ دستورالعمل‏‌های صادره را بلافاصله به اطلاع شورای اقتصاد برساند.
  • ماده ۷: بانک‏‌ها مکلف‌‏اند؛ دستورها و بخشنامه‏‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌‏نامه‌‏های متکی به آن صادر می‏‌گردد، به موقع اجرا بگذارند.
  • ماده 8: واحدهایی که بانک‏‌ها در آنها به هر میزان مشارکت و یا سرمایه‌‏گذاری نموده و یا بنمایند،‌ با توجه به ماده (25) قانون عملیات بانکی بدون ربا، به سبب مشارکت و یا سرمایه‏‌گذاری بانک‏‌ها، شرکت دولتی محسوب نمی‏‌گردند.